Indeling Verenigingsdiensten (onder Clubinfo/Verenigingsdiensten)

Ltc Anonymus kent, zoals al jarenlang het geval is, een beleid rondom verenigingsactiviteiten, de zogenaamde vrijwilligersdiensten. Bij het afhalen van de spelerspas voor het nieuwe seizoen dient een lid zich in te schrijven voor 3 verenigingsdiensten per jaar. Als dit niet gebeurt, deelt het bestuur uw diensten in.

Dit kan zijn: een dienst voor de bar, het groenonderhoud, de schoonmaak, of een dagdeel spelen als wedstrijdcommissaris.

Bardienst, Schoonmaakdienst, Groenonderhoud of Wedstrijdcommissaris bestaat telkens uit een aantal uren of een dagdeel. Indien u onverhoopt uw dienst niet kan verrichten, dient u zelf voor vervanging te zorgen. Het bestuur zorgt hier niet voor! Als een verenigingsdienst niet wordt verricht, dient een bedrag van € 30,00 aan de vereniging te worden betaald.

Het beleid is omschreven in de pdf, die te vinden is onder Clubinfo/Verenigingsdiensten.

De volgende (vier) pdf-'s, onder dezelfde tab Clubinfo/Verenigingsdiensten, geven een (maandelijks) overzicht van de indeling van deze vrijwilligersdiensten 2018 (tot augustus 2018). Hier kunt u opzoeken wanneer u "dienst " heeft. Indien u verhinderd bent moet u dus zelf voor vervanging zorgen.