Collecteren voor Oranjefonds

Secretaris Lida zoekt nog enige leden om te helpen collecteren voor het Oranjefonds. Het collecteren is tussen 22 en 26 mei en de wijk is de Binnenstad. U helpt er niet alleen het Oranjefonds mee, maar ook onze vereniging. Aanmelden kan bij Lida Denekamp (lidadenekamp@outlook.com)