Kort verslag Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering ltc Anonymus op maandag 10 april jl. Er waren 39 leden aanwezig. De voorzitter stond stil bij het overlijden van Ad van de Pas.

Besproken punten:

 • Financieel verslag 2017 doorgenomen met de penningmeester (Lex);
 • Verslag Kascommissie (décharge penningmeester). Vraag:
  • zijn de inschrijfkosten competitiespelers nog wel kostendekkend mbt de kostenafdracht aan de KNLTB? (Lex).
  • Splitsing kosten TC en SC (Lex).
 • Voorstel verhoging contributie: discussie over de (te) geringe verhoging mbt verwachte  investeringen. Besluit: voorstel verhoging aangenomen, met aantekening dat:
  • Agendapunt contributie volgend jaar weer op de agenda staat (Bestuur);
  • Overzicht opstellen mbt verwachte investeringen in de komende jaren (Bestuur).
 • Jaarverslagen akkoord;
 • Bestuursverkiezing: Lida en Piet worden herbenoemd;
 • Commissieverkiezing: alle commissieleden worden herbenoemd;
 • Mededelingen bestuur:
  • Anna van den Broek en Geja Visser (8 jaar jeugdcommissie en organisatoren van vele evenementen) worden benoemd tot Lid van Verdienste.
  • Voorzitter Paul Melein (16 jaar voorzitter) wordt benoemd tot Lid van Verdienste;
 • Rondvraag:
  • De Barcommissie zoekt nog een tweetal mensen ter versterking van het team(Bob);
  • Informatie van tv Juliana over besparing via Led-verlichting en voordelen zonnepanelen (Bestuur)
  • Stand van zaken mbt AVG (Paul);
  • Vervanging koffiezetapparaat nodig;
  • ‘Opendag’ oid mbt nieuwe buren (Bestuur);
  • Deelname aan collecte Oranjefonds (Lida);
  • Openen toegangshek park (Patrick/Jum);