Privacystatement ltc Anonymus

Beste leden, we willen je graag laten weten dat we ons privacybeleid hebben vastgelegd en hebben gepubliceerd op onze website (onder Clubinfo/Statuten & Reglementen), zodat je makkelijk inzicht kunt krijgen in welke gegevens van jou verwerkt worden en waarom.
Dit doen we naar aanleiding van het inwerkingtreden van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming in Europa.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur