Sluitingstijd clubgebouw

De dagelijkse sluitingstijd van het clubgebouw wordt vastgesteld op 00:45u. Dit om de rust van onze buren te bewaren en om te voorkomen dat leden onterecht worden gebeld door de alarmcentrale. Vóór uiterlijk 01:00 dient iedereen het tennispark te hebben verlaten. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van het bestuur kan een latere sluitingstijd worden gehanteerd.

Wij verzoeken alle leden vriendelijk aan bovenstaande medewerking te verlenen. Alvast dank hiervoor.

Het bestuur