Thijs Nieuwenhuis Lid van Verdienste

Op de ledenvergadering van ltc Anonymus (maandag 20 mei) werden de volgende onderwerpen besproken: Mogelijkheden tot energiebesparing en duurzaamheid, (gezonde) financiële positie, actieve sponsoractiviteiten, opstellen meerjaren onderhoudplan, voorstel naschoolse opvang, en stand van zaken barcommissie.

Aan het einde van de interessante vergadering benoemt het bestuur Thijs Nieuwenhuis tot Lid van Verdienste van ltc Anonymus. Thijs verdient deze onderscheiding voor al zijn werkzaamheden voor de jeugd, de senioren en voor de club in het algemeen. Thijs, van harte gefeliciteerd!!