Aanmelden voor 65plus-toernooi

Vergeet je niet je aan te melden voor het 65plus-toernooi van ltc Anonymus? Dit (uurs)toernooi wordt gehouden van vrijdag 16 tot en met zondag 25 augustus 2019. Snel even doen bij Bob Broersma ( 65plustoernooi@ltcanonymus.nl ).