Anonymus doet ook mee aan de 'NIX18'-campagne

Doel van de NIX18-campagne: voor jongeren is alcohol en tabak extra schadelijk. De overheid wil jongeren daarom beschermen via wetgeving en voorlichting. Vanaf 1 januari 2014 mag aan jongeren onder de 18 geen alcohol of tabak meer verkocht worden. Ook mogen jongeren tot hun 18e geen alcohol bij zich hebben in het openbaar. Hiermee is één heldere leeftijdsgrens voor tabak en alcohol gesteld.

Het doel van de NIX18-campagne is het neerzetten van de sociale norm (‘niet roken en niet drinken onder de 18 jaar’). De campagne versterkt deze norm zodat deze breed gedragen wordt in de Nederlandse samenleving. Het belangrijkste handelingsperspectief voor ouders is in gesprek gaan en blijven met hun pubers.

Oók ltc Anonymus doet (uiteraard) mee aan de NIX18 – campagne!