Informatie over het betalen van uw contributie 2020

Beste leden, een nieuw verenigingsjaar is weer begonnen. Dat betekent dat wij u weer gaan vragen om uw contributie aan ons te voldoen. De vorige jaren maakten wij hiervoor gebruik van KNLTB Collect. We maken dit jaar via de KNLTB gebruik van een ander betaalpakket, waarbij uw contributie weer rechtstreeks op onze verenigingsbankrekening wordt bijgeschreven. We leggen hieronder uit hoe het werkt.

Factuur

U ontvangt van ons per mail de factuur voor de contributie 2020. Zorg er daarom voor dat ik het juiste emailadres van u heb.

Hoe kunt u de factuur betalen?

1. Door zelf de contributie over te maken naar de bankrekening van LTC Anonymus

Via internetbankieren van uw bank of via een overschrijvingskaart van uw bank kunt u het bedrag van de contributie dat vermeld is in de factuur overmaken op onze bankrekening. Graag overmaken vóór de in de factuur vermelde datum. Anders dan in vorige jaren moet u de contributie dus zelf rechtstreeks naar ons overmaken en kunt u helaas niet meer via iDEAL betalen!

2. Via incasso

Heeft u in de vorige jaren een incassomachtiging afgegeven? Dan hoeft u niets te doen, want dan zullen wij de contributie van uw bankrekening incasseren.

Wilt u dit jaar voor het eerst de contributie van uw rekening laten incasseren? Stuur dan een mail met de volgende tekst naar secretariaat@ltcanonymus.nl :

“Door het sturen van deze mail, machtig ik LTC Anonymus om mijn bank instructies te geven om de jaarlijkse contributie van mijn rekening af te schrijven en geef ik mijn bank toestemming om de contributie van mijn rekeningnummer < hier uw rekeningnummer invullen> af te schrijven conform deze instructies.

Het gaat om de volgende lidmaatschapsnummers: <hier de lidmaatschapsnummers (zie factuur) invullen>”

Als u achteraf niet akkoord bent met de incasso kunt u uw bank binnen 8 weken vanaf de datum waarop de contributie van rekening is afgeschreven om teruggave verzoeken.

Kan ik mijn contributie nog contant betalen?

U zult begrijpen dat onze voorkeur uitgaat naar betaling via overschrijving of via incasso, omdat deze betalingen geheel automatisch kunnen worden verwerkt in onze administratie. En dat scheelt ons een hoop administratief werk! Mocht u toch graag uw contributie contant willen betalen, neem dan tijdig met mij contact op.

Ledenpassen

Sinds vorig jaar zijn de ledenpassen van de KNLTB onbeperkt geldig en zullen dus niet meer jaarlijks hoeven te worden vervangen. Er is dus ook geen pasjes-afhaalavond meer waarop u uw contributie contant kunt betalen.

Geen mail met factuur ontvangen?

Indien u volgende week geen mail heeft ontvangen met de factuur, neem dan even contact met mij op via de mail, want dan staat uw emailadres waarschijnlijk niet goed in het systeem. Of check of de mail niet in uw spam terecht is gekomen!

Met vriendelijke groet,

Lida Denekamp, secretaris LTC Anonymus

secretariaat@ltcanonymus.nl