Huishoudelijk reglement ltc Anonymus maart 2020

In de ledenvergadering van 2 maart jl heeft het bestuur een geactualiseerd “Huishoudelijk Reglement ltc Anonymus” gepresenteerd. De vergadering is met algemene stemmen akkoord gegaan met deze verbeterde versie.

Het “Huishoudelijk reglement ltc Anonymus maart 2020” is te vinden op www.ltcanonymus.nl, onder Clubinfo/Reglementen en Privacy Statement