Opruimwoede

Tijdens de afgelopen jaarvergadering is bij de rondvraag de (overvolle) bestuurskamer aan de orde geweest. De ruimte lijkt, zacht gezegd, niet meer op een bestuurs- en commissiekamer, maar op een chaotisch bergruimte.

De heren Ruud (D.), Rob (M.) en Cor (S.) hebben desgevraagd op zich genomen de bestuurskamer dusdanig op te ruimen en in te richten dat deze weer gebruikt kan worden zoals bij de bouw is bedoeld.

Dus hierbij de vraag aan leden van onze vereniging: als je nog (privë- of tennis-)spullen in deze ruimte heb staan cq liggen, deze graag vóór 18 mei in overleg weghalen.

Daarna gaan de drie heren aan de slag onder het motto: “opgeruimd staat netjes”. Vervolgens richten zij zich op de inrichting van de kamer.