Er mag weer gedubbeld worden!

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet dinsdagavond heeft de KNLTB besloten de richtlijnen voor tennis versneld te versoepelen. Spelers mogen vanaf nu ook dubbelen, 4 spelers op een baan bij tennis is bij vrij spelen toegestaan, mits de 1.5 meter gehandhaafd wordt.

Het clubhuis en terras moeten volgend op de overheidsmaatregelen voor sportkantines nog gesloten blijven tot 1 september. Het Outbreak Management Team (OMT) bekijkt de mogelijkheid of sportkantines per 1 juli weer open mogen.

Het online baan reserveren van de banen blijft gehandhaafd en we houden 1.5 meter afstand op het park en de baan.

Het besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens zowel de experts van NOC*NSF als de KNLTB bondsarts gering. Dit in combinatie met de verdere versoepeling van de maatregelen en de ervaringen van verenigingen en spelers de afgelopen weken betekent dat we al eerder dan 1 juni de volgende stap kunnen zetten. Vanaf nu mag er ook gedubbeld worden door volwassenen van 19 jaar en ouder, 4 spelers per baan. Mits gecontroleerd en met 1.5 meter afstand. 

De overige richtlijnen blijven van toepassing, zoals vooraf online een baan reserveren en 1.5 meter afstand houden. Ook als dat betekent dat een speler soms een bal moet durven laten gaan. Volgende week zullen we een aantal adviezen en materialen aanreiken om dubbelen met 1.5 meter in de praktijk gecontroleerd te kunnen uitvoeren. We roepen iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de afspraken en hygiënemaatregelen te houden. Voor zichzelf, maar ook in het belang van de gezondheid van anderen.

Voor ltc Anonymus betekent dit het volgende!

Leden moeten op afstand wachten tot ze de hen toegewezen baan op kunnen. Hiervoor is het volgende geregeld:

  • Baan 1 en 2: bij baan 2 staan voor de kantine twee tafels met stoelen. Daar dient gewacht te worden voordat je baan 1 en 2 op kan. 
  • Baan 3 en 4: links naast de kantine staan twee tafels met stoelen, waar gewacht moet worden voor het bespelen van baan 3 en 4 .

Dit om de op een speelbaan wachtende leden zoveel mogelijk uit elkaar te houden. Er komt weer reuring op het complex!!