Update 9 van KNLTB

Heerlijk, we mogen weer tennissen! Ook sportkantines mogen waarschijnlijk open vanaf 1 juli. Zo gaan we steeds meer terug naar 'normaal'. De volgende stap zijn officiële wedstrijden.

Eerder was de KNLTB genoodzaakt om, als gevolg van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus, alle open toernooien (tennis en padel) te annuleren tot en met 2 augustus.

Hoe ziet de situatie er nu uit? Momenteel wordt er druk gelobbyd in Den Haag en zijn er diverse gesprekken tussen het ministerie van VWS, NOC*NSF en de verschillende sportbonden over mogelijke versoepelingen voor het spelen van cluboverstijgende wedstrijden, want officiële wedstrijden zijn tot 1 september vooralsnog niet toegestaan. We verwachten dat hierover tijdens de officiële persconferentie op woensdag 24 juni meer duidelijkheid gegeven wordt.

Mochten we kunnen starten met het spelen van toernooien dan zal waarschijnlijk de anderhalvemeter-regel, op of naast de baan, nog van kracht zijn. Hier zullen alle betrokken partijen, zoals de KNLTB, de verenigingen en de spelers op moeten anticiperen. Met elkaar moeten we voorkomen dat de druk op de parken tijdens een toernooi te groot is en de anderhalvemeter in het gedrang komt.

KNLTB