Racket-trekken van zaterdag 5 september

Ook de tweede Rackettrek-middag op zaterdag 5 september was met 40 deelnemers, een aantal bezoekers en diverse andere belangstellenden, een groot succes. Tussen 12.00 en 18.00 uur waren alle vier de banen continue bezet door DD, HD en MD. Ook een groot aantal dames hadden zich gemeld en belangrijk, ook waren er nieuwe leden, die belangstelling toonden voor dit evenement.

Veel leuke wedstrijden en veel gezelligheid rondom de baan en op het 1,5 meter-terras.

Volgens velen is deze vorm van Rackettrekken op de zaterdag voor herhaling vatbaar. Dus gaan we ermee door, houdt hiervoor de website www.ltcanonymus.nl en Facebook in de gaten. De volgende datum is waarschijnlijk ergens begin november (na de Najaarscompetitie).

Er zijn dus heel veel leden, die dit initiatief leuk vinden. Wij wijzen u erop dat Rackettrekken ook wekelijks mogelijk is, en wel op de maandagen vanaf 19.00 uur! Daar bent u ook van harte welkom!

De Seniorencommissie.