Nieuws van de Seniorencommissie

Nu de KNLTB de start van de Voorjaarscompetitie 2021 heeft verschoven naar begin mei, zijn de clubkampioenschappen voorlopig verplaatst naar de tweede helft van dit jaar. Hoe en wanneer deze dan worden gehouden zien we in een later stadium wel.

Eind april zullen we ook bekijken hoe wij de maandagse Racketavond en de donderdagse Koffieochtend weer langzaam kunnen opstarten.

Zodra er toestemming komt om de kantine(s) weer te openen en we weer wat ruimer (lees: met terras) mogen dubbelen, beginnen we met een maandelijkse “Zaterdag Senioren Instuif”.

In de tweede helft van het jaar zullen we bezien of er ook nog ruimte is voor de MeervoorMannen-dag 2021!

Wij popelen om te beginnen, maar bovenstaande acties kunnen natuurlijke alleen worden uitgevoerd als de coronamaatregelen dat toestaan!

Wij blijven hopen en duimen!

De Seniorencommissie.